Merelstraat 48A – 9100 Sint-Niklaas 03 284 57 53 directie@leefschoolheyerdahl.be

De Kring

De kring vormt het hart van onze werking. We onderscheiden een onthaalfunctie en een reflecteerfunctie. Enerzijds reflecteren we als groep over onze werking, over onze samenwerking en over ons leerproces. Anderzijds denken we samen na over nieuwtjes die van buiten de school komen en vormen we daar onze eigen (persoonlijke) mening over.

Dat in de kring de luister- en spreekvaardigheden van onze kinderen op een spontane en aangename manier geoefend worden hoeft geen betoog. Dat is duidelijk. Meer diepgaande effecten van het kringgebeuren zijn echter het ondervinden van en leren omgaan met de diversiteit aan persoonlijkheden en meningen in de groep (en bij uitbreiding: in de wereld om ons heen), het ontwikkelen van een eigen identiteit bij ieder kind en het ontwikkelen van een sterk reflecteervermogen. De dagelijkse kring scherpt het inzicht in de wereld en in onszelf aan.

Diversiteit

Tijdens het kringgesprek kunnen kinderen vertellen wat hen bezighoudt. Nieuwsjes van “we hebben een nieuwe kitten in huis” tot “mijn oma is ziek” tot “een windhoos heeft een ravage aangericht bij heel veel mensen” tot “de techniek maakt het mogelijk om op Mars te gaan wonen” tot “er is een nieuwe president verkozen in Amerika” passeren de revue. Onze begeleiders voelen aan welke items de groep echt intrigeren en daar gaan ze verder op in. Kinderen wisselen gevoelens en meningen uit met elkaar. De begeleider moedigt aan tot kritisch nadenken en helpt de kinderen vaststellen dat over een bepaald onderwerp meerdere meningen kunnen bestaan. Dat iedere mening onderbouwd kan worden met argumenten. Dat die diversiteit mag bestaan.

Eigen identiteit

Doorheen deze gesprekken leert het kind zichzelf kennen : wie ben ik ? Welke gespreksonderwerpen boeien mij ? En welke niet ? Zo zal het ene kind onderwerpen mbt natuur boeiend vinden, terwijl het andere kind eerder naar technische thema’s zal neigen. Waar situeren mijn meningen zich vaak ten opzichte van de mening van anderen ? Hoe voel ik mij in het gezelschap van anderen en hoe functioneer ik in de groep ? Over dat laatste vind je meer uitleg bij 'De axenroos'.
Het dagelijkse kringmoment helpt kinderen zichzelf te ontdekken met de andere kinderen, de groep, als spiegel. Kinderen leren ook openstaan voor de eigenheid van anderen.


Engagement

Een effect van deze gesprekken is dat kinderen ondervinden welke thema’s zij belangrijk vinden, welke thema’s hen drijven, voor welke thema’s zij zich willen inzetten. Zij leren hun persoonlijke engagementen kennen en ze leren om zich als groep te engageren. Ook hierin zit een persoonlijk groeiproces. Sommige kinderen tonen zich gevoelig voor onderwerpen met een sociaal karakter. Anderen zullen bij zichzelf ondervinden dat zij gevoeliger zijn voor thema’s mbt bijvoorbeeld veiligheid.