user_mobilelogo

Kinderen geven op onze school zelf richting aan hun leren. Als groep kiezen zij – op basis van hun eigen interesses en drijfveren - projecten die zij willen uitwerken.
Dit zorgt voor een maximale betrokkenheid en een grote leermotivatie.
Een project uitwerken is een heel proces. Samen stellen de kinderen doelen voorop: ze bepalen wat ze willen leren, wat ze willen beleven, wat ze willen doen. Na het plannen volgt de uitwerking. Een belangrijk moment in ieder project is het evaluatiemoment. Het is het moment waarop de groep terugkijkt en zich afvraagt : zijn we geslaagd in ons opzet? Wat liep er goed? Wat pakken we bij een volgend project anders aan?
Heyerdahl-kinderen leren overleggen en argumenteren. Ze leren initiatief nemen. Ze leren een engagement nakomen. Ze leren plannen en een planning opvolgen. Doorheen dit alles leren ze zichzelf goed kennen. Stuk voor stuk waardevolle competenties in de 21ste eeuw.