user_mobilelogo

5 Leefgroepen

Op 1 september 2017 startten we op onze school met 3 leefgroepen : de allerkleinsten, de kleuters en de kinderen van het eerste en het tweede leerjaar.
In de komende jaren komen daar een leefgroep bij voor de kinderen van het derde en vierde leerjaar
en een leefgroep voor de oudsten van de lagere school : het vijfde en zesde leerjaar.
Per leefgroep streven we naar twee begeleiders.

Kinderen zijn het ene schooljaar de jongsten en het andere schooljaar de oudsten in hun leefgroep.
Als oudste van de groep nemen ze een rol op naar de jongste kinderen toe.
Zo kunnen onze jonge kinderen voor uitleg niet alleen bij de begeleiders terecht, maar ook bij hun groepsgenoten.
Kinderen leren zo zorg dragen voor elkaar en verantwoordelijkheid nemen.
Er ontstaat ook een band over de leeftijdsgrenzen heen.
Dat merk je op de speelplaats : iedereen speelt met iedereen.